Bokslut & Årsredovisning

När räkenskapsåret är slut ska det sammanfattas och presenteras för omvärlden enligt de olika regelverk som finns.

Här hjälper vi givetvis till så att handlingarna tas fram i tid och på rätt sätt utefter de underlag som lämnats till oss. För de företag som har revisor samarbetar vi med alla byråer på marknaden så att de får tillgång på ett smidigt sätt.