Deklarationer

Oavsett om du har en liten enskild firma eller ett stort aktiebolag med många anställda så krävs det att någon form av inkomstdeklaration lämnas efter att bokslutet är klart.

För alla bolagsformer där elektronisk inlämning är möjlig så är det så vi deklarerar. När vi ingår samarbete ser vi samtidigt till att teckna behövliga fullmakter gentemot de myndigheter som krävs för att fullgöra vårt uppdrag.