Moms- och skatteredovisning

När den löpande bokföringen är klar ska de allra flesta lämna någon form av rapport till Skatteverket gällande moms.

Det kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Har du anställda ska även uttagna löner meddelas Skatteverket så att de kan debitera skatt och arbetsgivaravgift. Vi ser till att rapporterna blir inlämnade i tid och att de är rätt (givetvis utifrån de underlag vi fått av dig som kund). Sist men inte minst ser vi till att debiterade avgifter blir inbetalda i tid.